بامبو بافی

بامبوبافي يكي از صنايع دستي در استان گيلان است كه مواد اوليه آن از ني خيزران بدست مي آيد.