خانه حقیقتی

این بنا در رستای راهنمامحله شهرستان تالش در سال1327 ساخته شد. صاحب اولیه بنا آقای داداش بیگ حقیقتی کشاورز و دامدار بوده است. بنا در سه تراز هکف، نیم طبقه و طبقه اول و  هر طبقه یک اتاق ساخته شد. اتاق طبقه همکف  که به عنوان انباری مورد استفاده قرار می گرفت.  بر روی ایوان این بنا دو گودال به عنوان  اجاق گلی وجود دارد که برای پخت و پز مورد استفاده قرار می گرفت. اتاق واقع در نیم طبقه محل اصلی اسکان اهل خانه و طبقه اول محل پذیرایی از مهمانان و مورد استفاده اهل خانه در فصول گرم بوده است

پوشش بنا لت(تخته‌‌های چوبی مقاوم از مغز درخت بلوط و راش) و تکنیک ساخت دیوارها زگالی می باشد.