مجله کندوج


مجله اطلاع رسانی موزه میراث روستایی گیلان که تا کنون در 10شماره به چاپ رسیده و در هر شماره نیز، خلاصه ی مقالات به سه زبان انگلیسی، فرانسه و فارسی، تهیه شده است.


۷بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰ PM

2310