بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 91

پنبه ریسه

بازدید : 141

پوخوم شقازه

بازدید : 96

آبخور

بازدید : 134

پول بیرون اَیه

بازدید : 130

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 143

عروسه گوله

بازدید : 132

کشتی گیله مردی

بازدید : 129

طناب کشی

بازدید : 138

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 92