بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 41

پنبه ریسه

بازدید : 89

پوخوم شقازه

بازدید : 46

آبخور

بازدید : 87

پول بیرون اَیه

بازدید : 79

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 83

عروسه گوله

بازدید : 85

کشتی گیله مردی

بازدید : 83

طناب کشی

بازدید : 90

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 45